Hent dine billeder | Vi er klar til at hjælpe! +45 42 90 31 11 | kontakt@selfiecam.dk

August og september er ekstra populærer. Vi anbefaler at bestille i god tid.

Handelsvilkår for Selfiecam ApS

1. Aftaleindgåelse

Ved accept af vores forretningsbetingelser erklærer du, at have læst og forstået nedenstående handelsvilkår. Du bekræfter at være bekendt med, at det lejede udstyr tilhører Selfiecam ApS, og at udstyret skal tilbageleveres på den aftalte dato i ubeskadiget stand.

2. Produktet (Selfiecam)

Selfiecam pakken består af 1 Selfiecam, 1 stativ, 1 strømforsyning, 31 stickers og 1 papkasse med skum. Ordreleverancen omfatter varerne som er fremsendt på ordrebekræftelsen.

Selfiecam har en kapacitet på 20.000 billeder pr. arrangement. Billederne kan enten udtages af kunden selv eller fremsendt på et download link, som vil være tilgængelig i 30 dage.

3. Betaling

Selfiecam ApS modtager betaling med Stripe. Betaling vil blive trukket på din konto, når Selfiecam ApS modtager din bestilling.

Alle beløb er i Danske kroner og er inkl. moms.

Selfiecam ApS bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

4. Levering & returnering

Selfiecam pakken skal returneres i samme stand, som det er modtaget. Såfremt Selfiecam ikke returneres i papkassen med det medfølgende skum, vil lejer blive opkrævet erstatning på 375 kr. for dette samt erstatning for skader returneringen kan have forvoldt Selfiecam’et. Hvis lejer mister papkassen skal han/hun straks meddele Selfiecam, hvorefter lejer vil få tilsendt en ny returkasse.

Ved alle bestillinger hos Selfiecam ApS betales levering og returnering af Selfiecam ApS.

Selfiecam ApS leverer til den valgte GLS Pakkeshop ugen op til arrangementet. Selfiecam’et skal returneres dagen efter brugsdagen, ved brug af den medfølgende returlabel. Det er vigtigt, at du gemmer kvitteringen for indleveringen, til Selfiecam’et er modtaget af Selfiecam ApS.

Ved forsinket tilbagelevering til GLS Pakkeshop vil der blive opkrævet en yderligere gebyr på 500 kr. pr påløbende døgn. Ved manglende returnering, er Selfiecam ApS berettiget til, uden varsel, at afhente det lejede udstyr.

Selfiecam ApS tager forbehold overfor force majeure, således at Selfiecam ApS ikke kan gøres erstatningsansvarlig for manglende levering eller på anden vis overholdelse af udlejningsaftalen, hvis dette hidrører fra udefra kommende omstændigheder, som det på forhånd er klart, at udlejer ikke kan afværge, f.eks. opståede naturkatastrofer, strejker, optøjer, sygdom eller andres kontraktretlige misligholdelse m.v.

5. Ved mangler på udstyret

Hvis der er defekter på det lejede udstyr, skal du meddele det til os hurtigst muligt før dit arrangement, så̊ vi hurtigt kan hjælpe dig.

Du kan altid ringe til den vagt ansvarlige, hvis der er problemer eller tvivlsspørgsmål om det lejede udstyr.

Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede, uden særlig skriftlig tilladelse fra Selfiecam ApS.

6. Skader

Eventuelle skader skal straks anmeldes til Selfiecam ApS. Tyveri og hærværk skal tillige anmeldes til politiet.

Lejeren er ansvarlig for skader opstået i lejeperioden. Dette er blandt andet, men ikke udtømmende; mekaniske skader, elektriske forstyrrelser, glemt, tabt eller forlagt udstyr, eller anden bortkomst, skader på løse kabler og lignende.

Skader skal erstattes af lejer til det lejedes vejl. udsalgspris (køb).

7. Afbestilling

Afbestilling eller ændring af ordre af lejet udstyr skal ske senest 30 dage inden første lejedag. Ved afbestilling debiteres 50% af lejebeløbet. Ved afbestilling senere end 30 dage før arrangementet debiteres lejer det fulde beløb.

Afbestilling og ændring af ordre kan ske via kontakt@selfiecam.dk

8. Fortrydelsesret

Der gælder en fortrydelsesret på 14 dage fra bestilling ved leje af Selfiecam medmindre datoen for lejeperioden ligger tidligere end 14 dage fra bestilling. I dette tilfælde frafalder fortrydelsesretten, når Selfiecam er afsendt og lejer debiteres det fulde beløb for lejen. Meddelelse om brug af fortrydelsesretten skal fremsendes ved en utvetydig skriftlig erklæring på mail til kontakt@selfiecam.dk

 

Ved køb af øvrige varer frafalder fortrydelsesretten ved bestilling, når der er tale om specielt fremstillede varer, idet levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer, som har fået et tydeligt personlig præg er undtaget fra fortrydelsesretten. Dette er i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens jf. lovens § 18, stk. 2, nr. 3.

9. Fornyelse af lejeperiode

Fornyelse af lejeperiode og forlængelse heraf, sker ved ny kontrakt, hvori ny lejeperiode aftales. Under alle omstændigheder skal det ske skriftligt.

10. Klagemuligheder – oversigt og links:

Hvis du mod forventninger har en klage bedes du i første omgang sende den til os på kontakt@selfiecam.dk.

Hvis tvisten ikke løses kan du kontakte Forbrugerklagenævnet:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Tvister mellem lejer og Selfiecam ApS vil bilve afgjort efter dansk ret og kan kun indbringes for danske domstole.

Handelsvilkår er senest opdateret 18/11 2022